Låt oss folkomrösta om DCA-avtalet!

Den 5 december 2023 undertecknade Sverige och USA ett bilateralt militärt samarbetsavtal, det så kallade DCA-avtalet, Defence Cooperation Agreement. USA kommer enligt avtalet få obehindrad tillgång till 17 svenska militära anläggningar – en form av permanenta baser – där de ges rätten att lagra vapen, utrustning och ammunition. Avtalet ger också amerikanerna tillgång till vissa hamnar och flygplatser. Utöver detta reglerar avtalet de amerikanska styrkornas rättsliga status på svensk mark och ger USA domrätt över eventuella brott som begås av de amerikanska soldaterna när de befinner sig i Sverige. Även om det finns skrivningar om möjligheten för Sverige att ta tillbaka domrätten så innebär avtalet i princip att amerikanska soldater kommer att ges åtalsimmunitet.

Till skillnad från motsvarande avtal i Norge, Finland och Danmark har Sveriges DCA avtal ingen skrivelse mot att placera kärnvapen i vårt land. Regeringen framhåller gång på gång att det inte är aktuellt att placera kärnvapen i Sverige. Försvarsminister Pål Jonsson menar att ett förbehåll mot kärnvapen inte behöver skrivas in i avtalet då “den svenska positionen är mycket välkänd utav USA och vi har inga förväntningar från amerikansk sida och det finns heller inga behov från svensk sida beträffande detta”. Regeringen vill alltså inte låsa fast sig i skrivningar kring kärnvapen då det inte är aktuellt just nu, trots att våra nordiska grannländer gjort en helt annan bedömning. I praktiken öppnar avtalet för både permanenta amerikanska baser och kärnvapen på svensk mark och att som regeringen önskar smyga igenom denna grundläggande förändring av vår säkerhetspolitik och suveränitet utan en öppen offentlig debatt är djupt odemokratiskt.

DCA-avtalet kan ses som en utveckling av det militära samarbetsavtal som Sverige och USA undertecknade redan 2016 med fem bärande element: Interoperabilitet – vilket innebär att de två ländernas stridskrafter ska kunna fungera bättre tillsammans.
Övning och utbildning – den svenska militära förmågan ska utvecklas genom ett allt tätare samarbete inom dessa områden.
Militärmateriel – det är sedan länge ett viktigt samarbetsområde med USA, exempelvis är innehållet i JAS-Gripenplanen till hela 50 procent amerikanskt.
Forskning – det handlar framför allt om att Totalförsvarets forskningsinstitut är inbegripet i en rad projekt tillsammans med sin amerikanska motpart.
Internationella operationer – här var exempelvis Sverige en viktig medspelare till USA i såväl Afghanistankriget som under bombningarna av Libyen.

DCA-avtalet förstärker Sveriges underordning till USA. Det är självklart anmärkningsvärt att Sverige blivit så nära allierat med den kraft i vår värld som efter 1945 varit absolut flitigast med att invadera andra länder och kränka folkrätten. Epoken Olof Palme känns idag oändligt långt borta.

Onsdagen 8 maj lade regeringen propositionen kring DCA-avtalet på riksdagens bord. Den 18 juni är det tänkt att kammaren ska rösta om att godkänna eller avvisa avtalet. Det beräknas sedan av regeringen att kunna träda i kraft i slutet av 2024. Av riksdagspartierna har samtliga – förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet – deklarerat att de stöder avtalet. Miljöpartiet har dock ännu inte tydligt aviserat hur de kommer förhålla sig. Det är endast vi i Vänsterpartiet som deklarerat att vi kommer trycka på nej-knappen. Tiden är knapp, men den kampanj för en folkomröstning om DCA-avtalet som bland annat drivs av Svenska Freds ser vi i Vänsterpartiet som ett positivt försök.

Vänsterpartiet vänder sig mot offensiva stormaktsambitioner, oavsett om det handlar om USA, Ryssland eller Kina. Vi förespråkar svensk alliansfrihet och ser medlemskapet i Nato som en sorglig utveckling, Vi förordar en folkomröstning i Sverige om DCA-avtalet!

Anders Karlsson

Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön och medlem i Socialistisk Politik

Medlemsmöte 240612

Samtliga medlemmar och sympatisörer kallas till digitalt medlemsmöte onsdagen den 12:e juni kl. 18:30. Mötet kommer främst behandla en utvärdering av EU-valet och Vänsterpartiets kongress i Jönköping. En möteslänk skickas ut i god tid innan medlemsmötet. Välkomna hälsar styrelsen!

Medlemsmöte 240423

Samtliga medlemmar och sympatisörer kallas till digitalt medlemsmöte tisdagen den 23:e april kl. 18:30. Mötet kommer främst behandla hur socialister kan arbeta med fredsfrågan, DCA-avtalet och 1 maj. En möteslänk skickas ut i god tid innan medlemsmötet. Välkomna hälsar styrelsen!

1 maj med Socialistisk Politik

FRED, KLIMAT OCH MÄNNISKOVÄRDE

För fred och frihet. Stoppa folkmordet i Gaza. Ryssland ut ur Ukraina. Varken Putin eller NATO. Militär nedrustning – social
upprustning. Klimaträttvisa, välfärd, demokrati och mänskliga rättigheter. Socialism mot högern!

Välkomna till Socialistisk Politiks 49:e 1 maj-möte på Järntorget kl.12:00-13:00.

Tal och appeller för socialism, fred & klimaträttvisa. Klara talare är Elin Olsson/Take concrete action och Lars Henriksson/SP.

Efter mötet samlas vi bakom vår banderoll ”Socialitsik Politik – ekosocialism och solidaritet” i Vänsterpartiets 1 maj-tåg, samling Andra Långgatan kl.13:30.

Stöd gärna vårt 1 maj-arrangemang ekonomiskt. Det kostar mycket pengar att hyra PA, släp, tillstånd etc.:

Swish 123 278 32 72

PG 721901-7

Välkomna!

Göteborg: introduktionsmöte om folkrörelsearbete för nya medlemmar och sympatisörer

Folkrörelsearbete: organisation, motstånd & kamp

Introduktionsmöte för nya medlemmar i Socialistisk Politik i Göteborg eller för de som bara vill veta mer om SP:s program och politiska arbete:

Välkomna till vårt nästa möte i vår serie för nya medlemmar i SP med inledning av den mångåriga fackliga aktivisten Lars Henriksson.

Viktoriahuset 9:e mars kl.15:00, sal 304

För frågor eller om du vill bli kontakarad av SP Göteborg:
gbg@socialistiskpolitik.se

Arr. Socialistisk Politik Göteborg

Medlemsmöte 240303

Samtliga medlemmar och sympatisörer kallas till medlemsmöte på Viktoriahuset söndagen den 3:e mars kl.14:00. Vi kommer få besök av en representant från Svenska Freds om den ökande militariseringen av samhället och vi kommer diskutera årets 1 maj-arrangemang. Styrelsen hälsar alla välkomna och fika finns att köpa.

Medlemsmöte 240124

Samtliga medlemmar och sympatisörer kallas till digitalt medlemsmöte onsdagen den 24:e januari kl. 18:30. Mötet kommer främst behandla klimatkampen, arbetet inom Vänsterpartiet inför kongressen och utvärdering av våra aktiviteter under slutet av 2023. En möteslänk skickas ut i god tid innan medlemsmötet. Välkomna hälsar styrelsen!

Rättsskandalen Olof Palme

Offentligt möte i Göteborg:

Offentligt möte med författaren Gunnar Wall utifrån hans senaste bok “Rättsskandalen Olof Palme – Mordet, syndabocken och hemligheterna”

Mordet på Olof Palme är en av de stora gåtorna i vår tid. Utredningen fick sitt officiella slut sommaren 2020 med utpekandet av försäkringstjänstemannen Stig Engström. Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på Palmemordet. I sin nya bok Rättsskandalen Olof Palme visar han att utpekandet av Engström med största sannolikhet var felaktigt. Han berättar också om vad åklagare och polis ägnat mycket tid åt nästan ända fram till utredningens avslutning: de många tecknen på att mordet var organiserat, att det kan ha haft politiska motiv och att det kan ha varit kretsar i det hemliga Stay Behindnätverket som låg bakom det.

Fika och bokbord

Arr. Socialistisk Politik Göteborg

Välkomna!

7/2 kl.18:00, Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B (runt hörnet vid Järntorget)

Bilarbetare står upp – Från Göteborg till Kalifornien

Offentligt möte i Göteborg:

Striden mot Tesla gäller mycket mer än några bilverkstäder i Sverige. För Tesla gäller det framför allt att hålla ute fackföreningen från de stora fabrikerna i Tyskland och på bolagets hemmaplan, USA.

Bilarbetarfacket i USA, UAW, är just nu är fullt av självförtroende efter en avtalsrörelse där de vänt 45 år av förluster och tillbakagång till framgångar och ökad styrka genom att lita till medlemmarna och demokratisk organisering underifrån.

Lars Henriksson, mångårig bilarbetare och facklig aktiv på Volvo, har följt UAW under lång tid och berättar om utvecklingen från de stora eftergifterna i slutet av 70-talet fram till årets stora omvälvning.

Bokbord och fika

Arr. Socialistisk Politik Göteborg

13/12, kl.18:00, Mötesplats, Södra Allégatan 1B (runt hörnet vid Järntorget)

Medlemsmöte 231115

Samtliga medlemmar och sympatisörer kallas till medlemsmöte på Viktoriahuset onsdagen den 15:e november kl.18.30. På dagordningen står det bland annat kurdernas kamp i Rojava, Palestina och en utvärdering av den Socialistiska rikskonferensen i Stockholm. Styrelsen hälsar alla välkomna och fika finns att köpa.